کشتی فرنگی

کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا، قهرمانی زودهنگام ایران با صعود 4 نماینده به دیدار پایانی، کوشش رضانژاد برای مدال برنز

4 نماینده کشتی کشورمان به دیدار فینال مسابقات پنج وزن دوم رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا در تایلند راه یافتند.

5 شهریور 1398

کشتی فرنگی زیر 23 سال آسیا، حریفان نمایندگان ایران تعیین شدند

قرعه کشی هفت وزن مسابقات کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی آسیا برگزار گردید.

8 تیر 1398